Getuigschrift van Eduardo Alvarez

Betreft: Getuigschrift M. Schilder

L.S.,

Middels dit getuigschrift verklaart Eduardo Alvarez, als mede-oprichter van Credit Linked Beheer B.V., dat mevrouw M. Schilder geboren op 20 juli 1969 en momenteel woonachtig te Soest, bij Credit Linked Beheer B.V. werkzaam is geweest in de functie van Grafische vormgever, in een parttime dienstverband van 32 uur per week, in de periode van mei 2017 tot februari 2023.

Mevrouw Schilder heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Ontwikkelen van on- en offline marketing materiaal voor de producten van Credit Linked Beheer B.V. (o.a. brochures, banners en folders);
  • Ontwikkelen van materiaal voor presentaties aan geïnteresseerde beleggers (o.a. presentaties en roll-up banners);
  • Ontwikkelen van logo’s en formats voor Credit Linked Beheer B.V. en haar producten;
  • Het bouwen van websites en onderhouden daarvan: clbeheer.nl, wonenopdezeplek.nl, clvastgoedbeheer.nl;
  • Invulbare PDF’s voor inschrijvingen, VVD (Verklaring van deelname).

Deze werkzaamheden heeft zij altijd naar volle tevredenheid uitgevoerd, waarmee ze een positieve en belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de organisatie. Sterker nog, door haar zelfstandige en initiërende houding kon ik rekenen op professioneel materiaal, vaak al door haarzelf afdoende voorbereid op het moment dat een beroep werd gedaan op haar vaardigheden. Haar creativiteit heeft materieel bijgedragen aan de ontwikkeling van het marketingmateriaal, de website en de officiële documentatie richting participanten.

Gedurende haar werkzame periode bij Credit Linked Beheer B.V. is de organisatie uitgegroeid van [8] medewerkers naar meer dan 40 medewerkers. Vanwege veranderende marktomstandigheden op de markt voor woningbeleggingen en de daardoor noodzakelijke reorganisatie is eind 2022 het dienstverband met mevrouw Schilder ontbonden. Ik wilde haar bedanken voor haar inzet en wens haar veel geluk en succes toe in haar verdere carrière.

Met vriendelijke groet,

Eduardo Alvarez

Mede-oprichter Credit Linked Beheer B.V.